VILD MED MØN

På Møn blev jeg født, døbt og gift.

Alle mine barnesomre tilbragte jeg på Møn.

I stege havde Søs butik: ‘Sy & Strik’ og der var jeg tit.

Da ungerne var små ferierede vi på Møn.

Mange ture op og ned ad klinten er klaret,

sågar en vandretur langs stranden fra Fællesskov til Møns Klint.

Der er taget strikkebilleder i Elmelunde og Fanefjord kirke.

Ja, jeg har mange minde fra Møn, mange skønne minder og jeg er stadig vild med at køre ture til Møn, spise på Nyord, I Klintholm havn, på Hotel Møn i Stege og jeg kunne blive ved.

I tirsdags kørte min far og jeg til sommerens tirsdags-marked i Stege. Hver tirsdag i juli er der tirsdagsmarked, en tradition der har eksisteret i mange år.

Da jeg var en lille fis og boede i sommerhus med min mor og far hele sommeren, var det en stor ting at skulle til tirsdagsmarked. Og det er stadig super hyggeligt.

Nu er min far 92 og selvom han sagtens selv kan køre bil var det mig der var chauffør.

En tur op og ned ad gaden, hvor der var et væld af boder og mange mennesker, for så at lande på  https://hotelmoen.dk/ til en skøn frokost i deres hyggelige gårdhave.

Næsten lige meget hvor vi er på Møn, så kan min far fortælle historier, for han har om nogen mange minder fra Møn.

Som 26-årig, i 1957, blev han skorstensfejermester på Møn. Distriktet var delt op sådan at min far havde Øst Møn.

Det er vist ikke fra Møn men det er i hvertfald længe siden ;)   Det er vist ikke fra Møn men det er i hvert fald længe siden!

Han kan fortælle historier om at han kom på Hotel Møn og rensede ovne. Første gang fik han skæld ud af den gamle frue fordi han tillod sig at tage 12 kr pr ovn. Men datteren kom ham til undsætning og forssvarede ham:

Hr Nielsen har både kone og børn han skal forsørge!

Det kunne den gamle frue jo ikke argumentere imod og efterfølgende var det altid hyggeligt at komme på Hotel Møn, hvor han og andre kunne redde sig morgenkaffen.

Min far kan fortælle mange historier fra Møn.

I tirsdags kørte vi en omvej hjem og rundede Hårbølle Havn. Her sad vi længe, kiggede ud på vandet og bådene og snakkede.

Denne sommer skal jeg ikke ud at rejse og holder ikke så’n sommerferie. Så en tirsdag til Møn er miniferie for mig og vi havde en mega hyggelig tur.

Turen gjorde mig opmærksom på at https://haarboellehavnehoeker.dk/ arrangerer loppemarked lørdag d. 15.7. og 29.7.

DET skal jeg da være med til!

SÅ i morgen, lørdag d. 15. juli kl. 10-15 kan i finde mig på Hårbølle Havn:

med second hand tøj + sko, lidt garn, div lopper OG, ikke mindst, nogle af mine nyproducerede tasker lavet af Jeans.

Meget bæredygtigt.

Det er SÅ hyggeligt at køre tur til Møn, jeg siger det bare!
Det vil være SÅ hyggeligt at du kigger forbi Hårbølle Havn

og

https://haarboellehavnehoeker.dk/ har de skønneste sandwich, skønneste kager og skønneste kaffe.

Vi ses

Minder og inspiration/Memories and inspiration

Den sidste tid er der dukket mange skønne minder op på min Facebook side.

Bla. minder fra mine sidste to vintre på New Zealand. Et væld af minder om solskin og varme, strik og garn, drømme, udfordringer, oplevelser, eventyr og kvantespring i mit liv ♥

I denne corona-virus tid er det faktisk rigtig rart og tankevækkende med disse minder. 

Det minder mig om, at selvom jeg naturligvis skal holde mig opdateret på – samt tage Corona-virus alvorligt, så er dette også en kærkommen lejlighed til reflektion og ro. 

Faktisk tænker jeg, og mener seriøst, at det er sundt for mennesket, med det samfund vi lever i, at blive tvunget til at være i selskab med sig selv og reflektere.

I skal ikke være i tvivl om at jeg elsker at være sammen med andre, særligt mine børn, min kæreste, min familie og, heldige mig; alle mine skønne venner. Men jeg holder faktisk også af alenetid. Jeg har brug for alenetid og ved hvor sundt det er.

I skal heller ikke være i tvivl om at jeg er klar over at nogen, desværre nok mange, bliver tvunget i knæ rent økonomisk og så kan det være svært, nærmest umuligt, at sætte sig og finde ro og tid til reflektion.

Jeg er også helt klar over at hvis det går så galt som de spår, så vil der være en del der mister deres kære og at så vil det igen være svært at finde ro og mening med det hele.

Men jeg er ret overbevist om at menneskeheden har brug for at slå denne kolbøtte.

Jeg synes penge styre verden alt for meget. 

Jeg synes der er for lidt plads til at leve anderledes, til alternative tanker og til kærlighed ♥

Jeg vælger at tro på og have tillid til, at dette åbner for langt mere kærligheds energi i verden ♥

Hold da op! Da jeg satte mig til tasterne var det var slet ikke meningen at jeg ville filosofere på denne måde. Jeg ville skrive om mine minder og at jeg har bestemt at den næste tid vil jeg løbende poste strikke-minder. 

Strikke-minder der måske kan inspirere og skabe et øjebliks begejstring.

Det er jo heldigvis også muligt at købe garn via nettet og er pengene små, måske der ligger nogle rester i gemmerne der skal frem i lyset.

Jeg håber af mit hjerte, at I derude prøver at finde lyspunkter og god energi hver eneste dag. Jeg er sikker på at hvis vi alle sender god energi, positive tanker og masser af tillid og kærlighed ud i universet så klare vi det her sammen, hver for sig ♥

Og iøvrigt så syns jeg vi har den sejeste statsminister ever.

Lately, many lovely memories have appeared on my Facebook.

Among other things, memories of my last two winters in New Zealand. A wholw lot of memories of sunshine and heat, knitwear and yarn, dreams, challenges, experiences, adventures and quantum leaps in my life ♥

In this corona-virus era, it is actually really nice with these memories and it gives me many thoughts

It reminds me that while I naturally have to keep up to date – and take the Corona virus seriously, this is also a welcome opportunity for reflection and tranquility. In fact, I think, and seriously believe, that it is healthy for man, in the world we live in, to be forced to be in self-respect with himself and reflect.

Don’t doubt that I love being with others, especially my children, my boyfriend, my family and, lucky me; all my lovely friends.

But I actually love solitude too. I need solitude and know how healthy it is.

You also should not doubt that I realize that someone, unfortunately many, is being forced to kneel down financially and then it can be difficult, almost impossible, to sit down and find peace and time for reflection.

I am also fully aware that if things go as wrong as they predict then there will be some who lose loved ones and that then again it will be difficult to find peace and meaning with all this.

But I am pretty convinced that mankind needs to beat this bull bucket.

I think money controls the world too much.

I think there is too little room to live differently, to alternative thoughts and for LOVE ♥

I choose to believe in and trust that this opens up far more love energy in the world ♥

OMG! When I sat down to the keyboard it was not at all that I wanted to philosophize in this way. I wanted to write about my memories and I decided that from now on I will continuously post knitting memories.

Knitting memories that may inspire and create a moment of enthusiasm.

Fortunately, it is also possible to buy yarn at the internet and if the money is small maybe you have got some leftovers.

I hope with my heart that you out there try to find bright spots and good energy every single day. I am sure that if we all send good energy, positive thoughts and lots of confidence and love into the universe then we can do this together, separately ♥

And by the way, I think we have the coolest prime minister ever.